Güneşe En Yakın Gezegen Hangisidir?

Güneş Sistemi günümüzden yaklaşık 4.6 milyar yıl önce var olmuştur. Güneş Sistemini oluşturan en önemli unsur ismini de veren Güneş’tir.  Güneş’in çekim enerjisine kapılan gezegenler, cüce gezegenler, bunların uyduları, kuyruklu yıldızlar, asteroidler ve daha nice gök cismi bir araya gelerek Güneş Sistemini ortaya çıkarmaktadır. Bu sistemin içerisinde toplam sekiz adet gezegen, beş adet de cüce gezegen bulunmaktadır. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Dünya, Satürn, Uranüs, Neptün sistem içerisinde bulunan gezegenlerin isimleridir ve bu gezegenlerden güneşe en yakın olanı Merkür’dür. 

Merkür Nasıl Bir Gezegendir?

Merkür ilk kez MÖ 3000 yılı civarlarında Sümerler tarafından bahsedilen bir gezegendir. Ne zaman keşfedildiği hakkında ise net bir bilgi bulunmamaktadır. 

Merkür için pek çok keşif aracı düzenlenmiş ama Güneş’e olan yakınlığı sebebiyle keşif sağlanamamıştır. Sıcaklığın şiddeti keşifleri imkansız hale getirmektedir. Bunlara rağmen oraya ulaşabilen tek bir araç bulunmaktadır ve bu araç sayesinde edinilen bilgiler ışığında Merkür’ü tanımaktayız.

Merkür kendi ekseni etrafında oldukça yavaş hareket eden bir gezegendir. Bu nedenle orada geçirilen bir günün Dünya üzerinde geçirilen 176 güne eşit olduğu söylenebilir. Oldukça ağır bir gezegendir.

Merkür Güneş Sistemi içerisinde Güneş’e en yakın gezegen olmakla birlikte en küçük gezegen olma özelliğine de sahiptir. Merkür’ün bilinen bir uydusu da yoktur. Belki keşif zorluğu nedeniyle ortaya konulamamıştır ama elde edilen bilgiler ışığında o uydusuz bir gezegendir. 

Bu keşif zorluğu gezegen sıralaması aşamasında da Merkür’ün belli bir konuma oturtulmasını zorlaştırmıştır. Dünyadan sonra en yoğun ikinci gezegen olduğu bilinmektedir ve  ağır metaller ile kayaçların birleşmesinden oluştuğu ileri sürülmektedir. Lakin sınıflandırma aşamasında yetersiz kalan kaynaklar sebebiyle Merkür’ün kaya sınıfına mı yoksa yer benzeri sınıfına mı dahil edilmesi gerektiği konusunda tartışmalar devam etmektedir.

Güneşe yakın olmasının yanı sıra Merkür’ün Güneş’e bakan yüzü hayli sıcakken, diğer yüzü oldukça soğuktur. Bu durum gezegenin hava sıcaklığı kontrolünü sağlayan bir atmosferinin bulunmamasından kaynaklanmaktadır. 

Merkür ve Dünya

Merkür Dünya üzerinden çıplak göz ile izlenebilen gezegenlerden biridir. Dünya üzerinden bakıldığında her yüz yılda yaklaşık on üç kere görülmesi muhtemeldir. Hem gün batımları esnasında hem de gün doğumları esnasında görülebilmesi onu hem akşam hem sabah görülebilen gezegenlerin içine dahil etmemize neden olmuştur.   

Diğer gezegenlere göre ekseni eğiktir, bu yüzden gezegen üzerinde herhangi bir iklim belirtisi görülmemektedir. Dünya dış kabuğunun üç bin kilometre olarak bilindiği sistemde Merkür’ün dış kabuğu beş yüz ile altı yüz kilometre civarındadır. Ay’dan daha fazla çapa sahip olan gezegenin oluştuğu andan itibaren çapının yüzde bir buçuğunu kaybettiği tahmin edilmektedir.  Soğuma esnasında çekirdeğinin katılaşması sebebiyle bu durum gerçekleşmektedir. Dünya’nın tektonik aktifliği Merkür’de de görülür ve soğuma esnasında çekirdek hareketleri yüzeyde değişiklikler meydana getirmektedir. 

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.