Eşek Arılarının Bu Yeteneğini Biliyor musunuz?

Einstein’dan bu yana değer görmeyi başaran arılar, Michigan Üniversitesi araştırmalarıyla ünlerini pekiştiriyor. Bal arılarından sonra bu kez, eşek arılarının zekasına övgüler sunuluyor. Mantık denklemi kurabildiği düşünülen arıların “Geçişli Çıkarsama” yöntemiyle akıl yürütme becerisine sahip oldukları düşünülüyor.

Eşek Arılarında Zeka Formülü

Yapılan araştırmaya göre eşek arıları; bilinen ilişkiler ve bilinmeyen ilişkiler arasında ayrım yapabiliyor. Akıl yürütme yöntemiyle ayırt edebilme yetisine sahip oldukları anlaşılan eşek arıları, kağıt yaban arısı olarak biliniyor.

Mantık dayalı ve ilişkilendirme yöntemiyle, zekalarının gelişkin olduğunu savunan Michigan Üniversitesi araştırma görevlileri, arıların bu türü için “mantıksal çıkarım yapabilen ilk omurgasız hayvanlar” değerlendirmesini yaptılar.

Mantıksal Çıkarım Yeteneğine Sahip Hayvanlar

Zeka ve akıl yürütme yetilerini olan hayvanlar arasında; kuşlar, maymunlar ve balıklar yer alıyor. Ancak bu tür canlıların tamamı, omurgalı hayvanlar sınıfındadırlar. Eşek arıları ise omurgasız hayvanlar sınıfından olan ve mantıksal çıkarım yapabilen ilk hayvanlardır.

Eşek arıları üzerinde yapılan araştırma, evrim biyoloğu Elizabeth Tibbetts’in öncülüğünde yapılmıştır. Yapılan deneylerde; eşleştirilmiş renk kombinasyonlarıyla çalışma yapıldı. Bir grup arı üzerinde yapılan deneylerde, bu renkleri tanımaları öğretildi.

Deney sonucunda; arıların edindikleri bilgiyi düzenlemede kullandıkları tespit edildi. Yeni renk eşleştirmeleri sunulan arılar, renklere dayalı hiyerarşik bir sistem geliştikleri ve mantıksal çıkarım yaptıkları anlaşıldı. Çalışmalar sonucunda eşek arılarının, diğer arıları renklerine göre tanıdıkları belirlendi.

Kağıt yaban arıları, diğer arıların yüzlerinde bulunan renk ve işaretlerini tanımadıkları türlere karşı daha agresif davrandıkları, daha önceki çalışmalardan elde edilen bilgiler arasındadır.

Eşek Arılarının Zeka Yeteneği

Biology Letters adlı bilim dergisinde yayımlanan eşek arılarına dair çalışmalar, arıların gördüklerini mantıksal çıkarım olarak edindiklerini ve hazır bilgi olarak kullandıkları belirtiliyor. Hafıza kullanım yeteneklerinin de olduğu belirlenen eşek arıları, etkileşim ve görsel hafızalarının güçlü olması edeniyle, zeki davranabiliyorlar.

Eşek arıları ve bal arılarının beyin büyüklükleri aynı oranda ve ortalama bir pirinç tanesi kadardır. Mantıksal çıkarım yeteneği yapamayan bal arılarıyla aynı beyin büyüklüğüne sahip eşek arıları, mantıksal zeka çıkarımı yapabiliyorlar.

Hem Zeki Hem Kraliçe

Arılar üzerinde yapılan çalışmalar, eşek arılarının bal arılarına oranla daha zeki ve stratejik düşünen/ davranan canlılar olduğunu belirledi. Bal arıları sistematiğinde herhangi bir işçi arının kraliçe olması mümkün değilken, eşek arılarında bu oldukça mümkündür.

Hiyerarşi sistemini bilen ve mantıksal çıkarımlar yapabilen işçi eşek arısı, tamamen dişilerden oluşan kolonide kraliçe olabiliyor.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.