Düşünceyi Geliştirme Yolları Nelerdir?

Bir yazıda yazarın kendini daha iyi ifade etmek ve savunduğu düşünceyi inandırıcı kılmak için başvurduğu yöntemlere düşünceyi geliştirme yolları denir. Yazar anlatmak istediklerini daha kalıcı hale getirmek bir nevi somutlaştırmak ve okuyucuyu etkilemek amacıyla bu yöntemleri kullanır. Bir yazıda düşünceyi geliştirme yolları kullanılırken bir ya da daha fazlası tercih edilebilir. Peki bu düşünceyi geliştirme yolları nelerdir? Tanımlama, karşılaştırma, benzetme, sayısal verilerden faydalanma, örneklendirme ve tanık gösterme olarak altı başlık altında incelenir.

Düşünceyi Geliştirmede Anlatım Türleri

  • Tanımlama: Tanım genel anlamda ‘nedir?’ sorusunun cevabına karşılık verecek nitelikte bir açıklama olmalıdır. Herhangi bir şeyin okuyucunun zihninde canlanmasını sağlamak amacıyla yapılır. Çoğunlukla özneldir ancak nesnel de olabilir. Genellikle açıklayıcı ve tartışmacı anlatım türleri yazarken tercih edilir.
  • Karşılaştırma: İki varlık veya kavram esas alınarak yapılan, bunların benzer ya da farklı yönlerini ortaya koyan anlatım türüdür. Çoğunlukla tartışmacı anlatım ve açıklayıcı anlatım için tercih edilir.
  • Benzetme: Çoğunlukla anlatıma güç katmak ve akılda kalıcılığı sağlamak için kullanılan bir anlatım türüdür. İki kavram arasında zayıf olan tarafı güçlü bir kavramla anlatmaktır.
  • Sayısal Verilerden Faydalanma: Rakamlar asla yalan söylemez mantığından yola çıkarak oluşmuş bir anlatım türüdür. Yazı ve düşünce sayılara dayandırılarak yapıldığından inandırıcılığı artırmak için yapılır. Ancak verilerin güvenilir kaynaklardan alınması önemlidir. Aksi halde yazarın inandırıcılığı kaybolur.
  • Örneklendirme: Soyut kavramları daha elle tutulur ve anlaşılır bir hale getirmek için kullanılan yöntemdir. Düşüncenin akılda kalıcı olması ve daha iyi anlatılması için oldukça önemlidir. Sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.
  • Tanık Gösterme: Yazarın yazıdaki düşünceyi savunmak amacıyla tanınmış ve sözüne itibar edilen kimselerden yararlanmasına dayanan anlatım türüdür. Tanık gösterme sadece kişinin adının geçmesiyle olmaz. O kişiye ait sözün tırnak içerinde aktarılmasıyla ve beraberinde adının kullanılmasıyla doğru bir tanık gösterme olur.

Zamanından Öte Yazılar 

Bir yazar bir yazıyı, hikayeyi, romanı yazarken akıllarda kalıcı olmayı hedefler. Yüzyıllar öncesinde yaşamış ama hala ölmemiş yazarlardan olmak ister. Bu sebeple yazılarının kalıcılığını, gücünü ve düşüncelerini anlaşılır hale getirmek için anlatım türlerinin gücünü kullanır. Bu sebeple anlatım türleri düşünceyi geliştirme yolları nelerdir konusuyla beraber ele alınır.

İyi bir yazar veya konuşmacı düşünceyi geliştirme yolları nelerdir sorusunu kendine sorarak bunların anlatımına veya konuşmasına neler katacağının farkın varmalıdır. Doğru yollarla anlatımını zenginleştirirse okunma ve dinlenme oranı artacaktır.

 

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.